ελληνικά | english
Το ανθρακικό ασβέστιοΤο προϊόν μας, "Novocarb"

Το ανθρακικό ασβέστιο

Αναδρομή στο χρόνο:

Το ανθρακικό ασβέστιο χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο ως πρώτη ύλη από πολύ παλιά,  είτε σε στερεά μορφή, είτε κονιορτοποιημένο. Η ιστορία του ανθρακικού ασβεστίου αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τις μοναδικές ιδιότητες του πετρώματος αυτού σε εφαρμογές κατά την διάρκεια των αιώνων  ξεκινώντας από τις προϊστορικές βραχογραφίες. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν από 4.000 χρόνια έχτισαν τις πυραμίδες τους με ασβεστόλιθο. Οι αρχαίοι Έλληνες έχτισαν την Ακρόπολη των Αθηνών με μάρμαρο. Το ανθρακικό ασβέστιο σήμερα έχει  πραγματικά αμέτρητες εφαρμογές.


Τι είναι το ανθρακικό ασβέστιο:

Το ανθρακικό ασβέστιο είναι ένα εξαιρετικό ορυκτό, με χημικό τύπο CaCO3, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση. Εμφανίζεται είτε διαλυμένο σε ποτάμια και ωκεανούς, είτε ως στερεό με τη μορφή σταλακτιτών και σταλαγμιτών, είτε ως το κύριο συστατικό βουνών και οροσειρών. Φυτά και ζώα χρειάζονται το ανθρακικό ασβέστιο για να σχηματίσουν τους σκελετούς τους όπως και τα κοχύλια για τα κελύφη τους.

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την ζωή χωρίς ανθρακικό ασβέστιο. Στην καθημερινή μας ζωή, ένας τεράστιος αριθμός  προϊόντων, είτε περιέχει ανθρακικό ασβέστιο, είτε κατά την  παραγωγή του έχει χρησιμοποιηθεί το ορυκτό αυτό.  

Ο φλοιός της γης περιέχει περισσότερο από 4% ανθρακικό ασβέστιο. Το ανθρακικό ασβέστιο είναι ένα από τα κύρια ορυκτά για την δημιουργία των πετρωμάτων.

Οι βράχοι, δεν αποτελούν τις μόνες πηγές ανθρακικού ασβεστίου στη φύση, αλλά και το νερό και αμέτρητα φυτά και ζώα περιέχουν τεράστιες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου. Η σύνδεση μεταξύ αυτών των φυσικών πόρων είναι ο "κύκλος" του ανθρακικού ασβεστίου: Φυτά και ζώα απορροφούν το ανθρακικό ασβέστιο από το νερό - όπου υπάρχει υπό την μορφή Ca(HCO3)2 - και το χρησιμοποιούν για να σχηματίσουν τους σκελετούς και τα κελύφη τους. Μετά το θάνατό τους, οι σκελετοί, τα κελύφη, τα φύκια και τα κοράλλια συνιστούν τα ιζηματογενή κοιτάσματα στον θαλάσσιο πυθμένα. Έτσι η "κυκλική" διαδικασία σχηματισμού των βράχων τίθεται σε κίνηση.

Κατά τη διαδικασία της καθίζησης, αρχικά, δημιουργούνται η κιμωλία και ο ασβεστόλιθος. Η κιμωλία είναι ένα "ελλιπώς" συμπιεσμένο ιζηματογενές πέτρωμα ανθρακικού ασβεστίου, του οποίου ο σχηματισμός είναι ημιτελής. Όταν η διεργασία καθίζησης ολοκληρωθεί έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό του ασβεστόλιθου. Εάν η καθίζηση πραγματοποιείται σε περιπτώσεις που το νερό περιέχει μαγνήσιο, η διεργασία δημιουργίας δολομιτικού πετρώματος ξεκινάει: Μέρος των ιόντων ασβεστίου στο κρυσταλλικό περιβάλλον αντικαθίστανται από ιόντα μαγνησίου, γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό δολομίτη, CaMg(CO3)2. Το μάρμαρο είναι ένα "μεταμορφωμένο" (βλέπε "Τι είναι μάρμαρο") πέτρωμα, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της "επανακρυσταλλοποίησης" του ασβεστόλιθου, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.
 
Τα ανθρακικά πετρώματα, όπως κιμωλία, ασβεστόλιθος, δολομίτης και μάρμαρο, υπόκεινται σε διάβρωση, υπό την επίδραση του ανέμου, της θερμοκρασίας και του νερού με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκ νέου ο "κύκλος" της δημιουργίας τους.
 

Τι είναι μάρμαρο:

Το μάρμαρο, σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό είναι ένα κρυσταλλοσχιστώδες πέτρωμα, που προέρχεται από την μεταμόρφωση ανθρακικών και δολομιτικών ιζημάτων και ασβεστόλιθων.
 

Η διαδικασία της μεταμόρφωσης:

Τα ανθρακικά και δολομιτικά πετρώματα ή ασβεστόλιθοι, τα οποία σχηματίστηκαν κανονικά σε συγκεκριμένες συνθήκες χημικές, θερμοκρασίας και πίεσης σε ορισμένο βάθος κάτω την επιφάνεια της γης, εξαιτίας τεκτονικών φαινομένων, μεταφέρονται σε μεγάλα βάθη.

Εκεί, οι θερμοκρασίες και οι συνθήκες πίεσης είναι διαφορετικές και τα ορυκτά μεταβάλλονται, δηλαδή μεταμορφώνονται (με χημικές και δομικές μεταβολές) με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα νέο πέτρωμα, που χαρακτηρίζεται ως "μεταμορφωμένο" που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μάρμαρο


Το μάρμαρο Διονύσου - Πεντέλης:

Ιστορικά, μάρμαρο από την περιοχή της Πεντέλης χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί μεγάλο μέρος της Ακρόπολης των Αθηνών το 432 π.Χ. Η Ακρόπολη των Αθηνών επικεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και θαυμασμό, όχι μόνο για τον καταπληκτικό σχεδιασμό του ως αρχιτεκτονικό επίτευγμα, αλλά και για την διάρκεια της αντοχής του μαρμάρου που χρησιμοποιήθηκε ως κατασκευαστικό μέσο, απρόσβλητο και ανεπηρέαστο στην πορεία των αιώνων. Σήμερα, η Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - Πεντέλης και ο όμιλος Dionyssomarble  αποτελούν προέκταση αυτής της ιστορίας. Το γεγονός αυτό προσδίδει στα προϊόντα των μαρμάρων μας το προνόμιο όχι μόνο της άριστης ποιότητας, αλλά κι αυτό της βαρύτητας της ιστορικής αξίας.

Στην σύγχρονη πραγματικότητα, δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την ζωή χωρίς ανθρακικό ασβέστιο. Στην καθημερινή μας ζωή, ένας τεράστιος αριθμός  προϊόντων, είτε περιέχει ανθρακικό ασβέστιο, είτε κατά την  παραγωγή του έχει χρησιμοποιηθεί το ορυκτό αυτό.
Created by Tool