ελληνικά | english
Novocarb 25
Για χρώματα, PVC, συγκολλητικές ύλες και στόκο με πολυεστερική βάση.

Στοιχεία χημικής ανάλυσης:

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

0,35

%

MgO

0,75

%

Fe2O3 

0,07

%

Mn2O3

0,01

%

Περιεχόμενη

υγρασία 

0,2

%

 

Στοιχεία προϊόντος

Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 97

Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:
  • Χρώματα:
    Υδροχρώματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, αλκυδικά  χρώματα, αστάρια   κτλ…
  • Προϊόντα  από PVC:
    Καλύμματα δαπέδων και κάποια άλλα  προϊόντα σε  μορφή φύλλων
  • Συγκολλητικές  ύλες
  • Στόκος  με πολυεστερική βάση

Προσφέρεται σε σακιά των 25 kg με παλετοποίηση 1250 kg (50 σακιά).  Εντός Ελλάδος προσφέρεται και σε μορφή χύδην με σιλοφόρο όχημα των 25 tn

Φυσικές ιδιότητες:

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

23-27 μm

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

5-8  μm

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

12-18 %

Ειδικό βάρος

2,6

Φαινόμενο βάρος

0,75 g/cm3

Ελαιοαπορροφητικότητα  

19 g /100 g

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3

  

Created by Tool