ελληνικά | english
Novocarb 10

Για χρώματα, προιόντα από πλαστικό και συγκολλητικές ύλες.

Στοιχεία χημικής ανάλυσης:

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

0,35

%

MgO

0,75

%

Fe2O3 

0,07

%

Mn2O3

0,01

%

Περιεχόμενη

υγρασία 

0,2

%

 

Στοιχεία προϊόντος

Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 98
 
Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:
 • Χρώματα:
  Υδροχρώματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, αλκυδικά  χρώματα, αστάρια   κτλ…
 • Προϊόντα  από πλαστικό:
  PVC (από extrusion blow molding ή injection molding  κτλ…)
  PE (πολυαιθυλένιο)
  PPP (πολυπροπυλένιο)
  PET
 • Συγκολλητικές ύλες

Προσφέρεται σε σακιά των 25 kg με παλετοποίηση 1250 kg (50 σακιά)

Φυσικές ιδιότητες:

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

8-12 μm

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

3-5 μm

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

25-35 %

Ειδικό βάρος

2,6

Φαινόμενο βάρος

0,6 g/cm3

Ελαιοαπορροφητικότητα  

21 g/100 g

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3

Created by Tool