ελληνικά | english
Novocarb 20
Για χρώματα, PVC, συγκολλητικές ύλες και στόκο με πολυεστερική βάση.

Στοιχεία χημικής ανάλυσης:

CaCO3 

98,0   

%

SiO2 

0,35

%

MgO

0,75

%

Fe2O3 

0,07

%

Mn2O3

0,01

%

Περιεχόμενη 

υγρασία

0,2

%

 

Στοιχεία προϊόντος

Λεπτόκοκκο φυσικό κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο, υψηλής λευκότητας, προερχόμενο από το κοίτασμα λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής.

Λευκότητα (Whiteness index ASTM 313): > 97,5
 
Κάποιες από τις συνήθεις χρήσεις του:

-Χρώματα:
Υδροχρώματα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, αλκυδικά  χρώματα, αστάρια   κτλ…

-Προϊόντα  από PVC:
Καλύμματα δαπέδων και κάποια άλλα  προϊόντα σε  μορφή φύλλων

-Συγκολλητικές  ύλες

-Στόκος  με πολυεστερική βάση

Προσφέρεται σε σακιά των 25 kg  με παλετοποίηση 1250 kg (50 σακιά).  Εντός Ελλάδος προσφέρεται και σε «Big Bags» των  600 ή 800 kg  καθώς και σε μορφή χύδην με σιλοφόρο όχημα των 25 tn


Φυσικές ιδιότητες:

Λεπτότητα κόκκων d (0,97)

16-20 μm

Μέσο μέγεθος κόκκων d (0,50)

4-6 μm

Κόκκοι λεπτότεροι από 2 μm

14-26 %

Ειδικό βάρος

2,6

Φαινόμενο βάρος

0,7 g/cm3

Ελαιοαπορροφητικότητα  

20 g/100 g

Σκληρότητα (κλίμακα Mohs )

3


Created by Tool